Rekrutacja do Pre-IB

Informacje dotyczące rekrutacji do pre-IB (nabór na rok szkolny 2018/2019).

DNI OTWARTE:

– sobota 17 lutego 2018, w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku szkoły
– sobota 3 marca 2018, w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku szkoły

Zapraszamy rodziców oraz kandydatów do szkoły na spotkania z dyrekcją i uczniami naszego liceum o godzinie 10.30.
Dni otwarte są okazją do obejrzenia szkoły, porozmawiania z uczniami, zapoznania się z programem dydaktycznym i wychowawczym naszej szkoły.

Zapisy

W czasie dni otwartych od godziny 10.00 oraz (w IB Office na 2 piętrze):
19 lutego – 23 lutego w godzinach 10.00 – 15:00
26 lutego – 2 marca w godzinach 10.00 – 15:00
5 marca – 9 marca w godzinach 10.00 – 15.00
12 marca w godzinach 10.00 – 15.00

Do zapisania się na egzamin konieczne są:
– ważna legitymacja
– jedno zdjęcie legitymacyjne
– PESEL oraz e-mail ucznia/uczennicy

Opłata za egzaminy 600zł płatna w całości przed rozpoczęciem egzaminów podczas dni otwartych lub tygodni zapisów
(zapisu może dokonać kandydat lub jego opiekun).

Egzaminy

Pierwszy etap egzaminu:

Dzień I
17 marca 2018 (sobota), g. 9.00 – 14.00 (polski, matematyka – pisemnie)

Dzień II
18 marca 2018 (niedziela), g. 9.00 – 14.00 (angielski – pisemnie)
Miejsce: budynek szkoły, Raszyńska 22
Należy mieć ze sobą identyfikator i długopis.

Wyniki pierwszego etapu
i dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej:
4 kwietnia 2018 (środa), g.16.00 – przy wejściu do szkoły oraz na stronie www.
Identyfikator wydawany podczas zapisów jest jedyną i konieczną przepustką na wszystkie części egzaminu.

Drugi etap egzaminu:
7 i 8 kwietnia 2018 (sobota, niedziela)
(rozmowy kwalifikacyjne po angielsku)
Miejsce: budynek szkoły, Raszyńska 22
kandydaci przychodzą na wyznaczone godziny między 9.00 a 15.00; rozmowa trwa około 20 minut.

Wyniki

Ostateczne wyniki egzaminu:
piątek, 27 kwietnia 2018, g. 16.00 – przy wejściu do szkoły oraz na stronie www.

Po zdaniu egzaminów należy jednorazowo opłacić bezzwrotne wpisowe w wysokości równej miesięcznej opłacie czesnego (dla uczniów gimnazjów zespołu szkół – połowa). Dodatkowo na przełomie maja i czerwca po przyjęciu do pre-IB należy się liczyć z opłatą za wrześniowy wyjazd integracyjny (zazwyczaj ok. 600 PLN, kwota może ulec zmianie).

Czesne (czesne w Zespole Szkół “Bednarska” oraz dodatek do nauki w programie IB) płatne jest przez 12 miesięcy w roku począwszy od lipca przed pierwszą klasą (pre-IB), a skończywszy na czerwcu w klasie trzeciej (IB2).

Opłaty egzaminacyjne zostały ustanowione w takiej wysokości, by wszelkie wydatki związane z egzaminami miały pokrycie we wpływach z opłat. Do wydatków tych zaliczamy: ułożenie egzaminów pisemnych, pilnowanie podczas egzaminów, drobny poczęstunek dla kandydatów, sprawdzenie każdej pracy egzaminacyjnej przez 2-3 osoby oraz pracę kilkunastu osób zaangażowanych w rozmowy kwalifikacyjne.

Podczas nauki w liceum IB dodatkowym największym kosztem jest opłata egzaminacyjna, ustalana co roku na nowo przez IBO i dodatkowo zależna od kursu franka szwajcarskiego. Istotnym wydatkiem są też anglojęzyczne podręczniki oraz kalkulatory graficzne niezbędne na matematyce i przedmiotach przyrodniczych.

Dodatkowe informacje dla kandydatek i kandydatów z gimnazjów wchodzących w skład naszego zespołu szkół:
Zasady przechodzenia z gimnazjów naszego zespołu do liceum IB na Raszyńskiej zostały podane wczesną jesienią podczas spotkania dla zainteresowanych uczniów oraz rodziców. Opłata egzaminacyjna dla uczniów gimnazjów naszego zespołu szkół wynosi 300 PLN (wyłącznie dla osób z rekomendacją rady pedagogicznej gimnazjum zespołu).

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji (27.04) osoby przyjęte mają dwa tygodnie na wpłacenie wpisowego (przelewem).

Brak terminowej wpłaty oznacza nieodwracalne skreślenie ucznia / uczennicy z listy przyjętych i wpisanie na nią osoby z listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje pojawią się na stronie szkolnej 1 maja po godzinie 16.00. Szkoła nie udostępnia prac egzaminacyjnych do wglądu.