Rekrutacja uzupełniająca do MYP1(ic) 2023

English version

Termin na zapisy do 12.06.2023

Terminy rekrutacji uzupełniającej do programu IB MYP (Middle Years Programme), klasy I i II

I tura rekrutacji

 • Zgłoszenia kandydatów i kandydatek: do 12.06.2023 (mailowo na adres rekrutacja@ib.1slo.edu.pl)
 • Egzaminy pisemne z języka angielskiego oraz matematyki: 28-29.06.2023
 • Rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim: 28-29.06.2023
 • Ogłoszenie wyników do 28.07.2023

II tura (w miarę dostępności miejsc)

 • Zgłoszenia kandydatów i kandydatek: do 15.08.2023 (mailowo na adres rekrutacja@ib.1slo.edu.pl)
 • Egzaminy pisemne z języka angielskiego oraz matematyki: 17-18.08.2023
 • Rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim: 17-18.08.2023
 • Ogłoszenie wyników do 28.08.2023

Zapisy na egzaminy w ramach rekrutacji uzupełniającej do programu IB MYP (Middle Years Programme), klasy I i II

Aby zapisać się na egzamin w ramach rekrutacji uzupełniającej do IB MYP(ic) należy:

 1. Uiścić opłatę w wysokości 850 zł gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto szkoły:

  Towarzystwo Przyjaciół 1 SLO
  84 1240 1037 1111 0010 0727 8890

  W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć:

  Rekrutacja letnia MYP, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki.

 2. Przesłać do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacja@ib.1slo.edu.pl
  • Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej
  • Skan zdjęcia kandydata lub kandydatki
  • Skan legitymacji szkolnej kandydata lub kandydatki

 3. Zarejestrować kandydata/kandydatkę w systemie rekrutacyjnym szkoły (link zostanie wysłany przez sekretariat po otrzymaniu dokumentów opisanych w punkcie 2).

 4. Najpóźniej dwa dni przed egzaminem odebrać z sekretariatu szkoły przy ulicy Raszyńskiej 22 identyfikator, uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji.