Rekrutacja uzupełniająca do DP1 2022

Termin na zapisy do 15.06.2022

Terminy rekrutacji uzupełniającej do programu IB DP (IB Diploma Programme), klasa III

I tura rekrutacji

 • Zgłoszenia kandydatów i kandydatek: do 25.05.2022 (mailowo na adres rekrutacjaib@rasz.edu.pl)
  Uwaga! Zgłoszenie powinno zawierać propozycje wyboru 6 przedmiotów programu DP ze wskazaniem na 3 przedmioty na poziomie SL i 3 przedmioty na poziomie HL zgodnie z zasadami IB DP

 • Potwierdzenie przez sekretariat IB DP możliwości wyborów przedmiotów oraz przesłanie zadań do wykonania lub wskazanie dodatkowych egzaminów dla poziomu HL do dnia 5.06.2022
 • Egzaminy pisemne z języka angielskiego oraz matematyki: 21-22.06.2022
 • Rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim, ewentualnie dodatkowe egzaminy (HL): 21-23.06.2022
 • Ogłoszenie wyników do 25.07.2022

II tura (w miarę dostępności miejsc)

 • Zgłoszenia kandydatów i kandydatek: do 15.08.2022 (mailowo na adres rekrutacjaib@rasz.edu.pl)
  Uwaga! Zgłoszenie powinno zawierać propozycje wyboru 6 przedmiotów programu DP ze wskazaniem na 3 przedmioty na poziomie SL i 3 przedmioty na poziomie HL zgodnie z zasadami IB DP

 • Potwierdzenie przez sekretariat IBDP możliwości wyborów przedmiotów oraz przesłanie zadań do wykonania lub wskazanie dodatkowych egzaminów dla poziomu HL do dnia 17.08.2022
 • Egzaminy pisemne z języka angielskiego oraz matematyki: 18-19.08.2022
 • Rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim, ewentualnie dodatkowe egzaminy (HL): 25-26.08.2022
 • Ogłoszenie wyników do 28.08.2022

Zapisy na egzaminy w ramach rekrutacji uzupełniającej do programu IB DP (IB Diploma Programme), klasa III

Aby zapisać się na egzamin w ramach rekrutacji uzupełniającej do IB DP1 należy:

 1. Uiścić opłatę w wysokości 800 zł gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto szkoły:

  Towarzystwo Przyjaciół 1 SLO
  84 1240 1037 1111 0010 0727 8890

  W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć:

  Rekrutacja letnia DP1, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki.

 2. Przesłać do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacjaib@rasz.edu.pl
  • Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej
  • Skan zdjęcia kandydata lub kandydatki
  • Skan legitymacji szkolnej kandydata lub kandydatki

 3. Zarejestrować kandydata/kandydatkę w systemie rekrutacyjnym szkoły (link zostanie wysłany przez sekretariat po otrzymaniu dokumentów opisanych w punkcie 2).

 4. Najpóźniej dwa dni przed egzaminem odebrać z sekretariatu szkoły przy ulicy Raszyńskiej 22 identyfikator, uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji.