W listopadzie w naszej szkole odbyła się prezentacja projektów w ramach Group 4 Project, obowiązkowego komponentu programu dla uczniów IB1. To wydarzenie jest doskonałą okazją dla uczniów, by wykazać się nie tylko wiedzą naukową, ale także kreatywnością oraz umiejętnościami interpersonalnymi, niezbędnymi do współpracy w większym zespole. Tegoroczne projekty dotyczyły tematu „House of the Future”, który został wybrany w głosowaniu przez społeczność szkolną.

Prezentacja projektów i głosowanie

Każda z grup miała miesiąc na przygotowanie się do prezentacji. Grupy projektowe złożone z uczniów IB1 musiały zadbać o każdy aspekt projektu samodzielnie: przygotowanie prezentacji multimedialnych, wystrój sal, eksperymenty i wizualizacje. Dzień prezentacji efektów pracy grup G4P rozpoczęliśmy wykładem o tematyce chemicznej w języku angielskim. Następnie uczniowie IB1 rozpoczęli prezentowanie swoich projektów w salach.

Efekty ich pracy oceniała komisja złożona z nauczycieli oraz nauczyciele oraz zaproszeni profesorowie nauk przyrodniczych z warszawskich wyższych uczelni. Obserwatorami całego wydarzenia byli zaś uczniowie klas PreIB, którzy zapoznawali się z formą anglojęzycznych prezentacji Group 4 Project, tak by móc poradzić sobie dobrze z tym zadaniem w przyszłym roku. Każda z prezentacji trwała od 10 do 25 minut i przybliżała nam temat wybrany przez daną grupę.

“Coexisting under water”

W ramach projektu G4P powstało łącznie siedem prezentacji poświęconych zagadnieniu warunków zamieszkania w przyszłości. Najciekawsza była prezentacja „Coexisting under water”, przedstawiająca wizję przyszłościowego funkcjonowania pod powierzchnią oceanów. Wygrała ona głosowania zarówno w grupie ekspertów jak i uczniów, którzy także wybierali swój ulubiony projekt. Zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja „Off the grid”.

Grupy projektowe liczące po około 7 osób, prezentowały się w rozmaity i interesujący sposób. Po wszystkich obejrzanych projektach zebraliśmy się znów na sali gimnastycznej, aby poznać wyniki głosowania. Dzień zakończyły wykłady profesorów oraz nauczycieli naszej szkoły, którzy równolegle pracują na uczelniach, przybliżające uczniom charakter pracy badawczej w naukach przyrodniczych.

Marcelina Bińczyk, Pre IB