RODO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby dbać o dane osobowe uczniów, rodziców, opiekunów, pracowników, dlatego przygotowaliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

  • Administratorem Danych Osobowych jest I Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
  • W wyżej wymienionej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: I Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa oraz pod adresem e-mail: iodo@bednarska.edu.pl.

Materiały do pobrania:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w I SLO Warszawa

Pobierz: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w I SLO Warszawa

Klauzula informacyjna – umowy cywilno-prawne

Pobierz: Klauzula Informacyjna – umowy cywilno-prawne

Klauzula dla Kandydata do Pracy/Praktykanta/Stażysty

Pobierz: Klauzula Kandydat do Pracy

Klauzula informacyjna – Konkursy

Pobierz: Klauzula informacyjna – Konkursy

Klauzula informacyjna – wolontariat

Pobierz: Klauzula wolontariat