Władze szkoły

Dyrektor szkoły: Alicja Skręta
Koordynator programu DP oraz MYP(ic): Brian Williamson
Wicedyrektor ds wychowawczych: Katarzyna Matusiak
Wicedyrektor ds organizacyjnych: Jakub Gronczewski
Koordynator kampusu MYP(ic): Magdalena Blicharska
Koordynator kampusu MYP(ic): Lidia Kwiatkowska

Premierka Szkoły: Maja Prokopiuk
Wicepremierka: Antonina Wroczyńska
Wicepremier: Aleksander Ziajowski
Sekretarz: Mateusz Piątkowski

Członkinie i członkowie Rady Szkoły:
Mateusz Piątkowski
Maja Sokołowska
Aleksander Ziajowski
Karolina Tarnawska
Agnieszka Sokołowska
Edyta Ziajowska
Maciej Szcześniak
Jakub Gronczewski
Antonina Wroczyńska
Maja Prokopiuk
Victoria Zielonka
Monika Cherubin
Anna Warczyńska

Marszałek Sejmu Szkolnego: Julian Oleksiuk
Wicemarszałek Sejmu Szkolnego: Jakub Bartler
Sekretarz Sejmu Szkolnego: Weronika Gortych

Posłowie:


Hanna Przeździecka
Francesca Kögl
Malina Wyszyńska
Malwina Szcześniak
Aleksander Ziajowski
Helena Strychowska
Gabriela Leśnodorska
Patryk Wojtysiak
Haruki Milewski
Piotr Jadachowski
Julian Oleksiuk
Przemysław Kułach
Jan Zdunik
Olga Błesznowska
Katarzyna Choroszko
Aleksander Chmiel
Weronika Gortych
Adrianna Brochocka
Anna Smuga
Maja Prokopiuk
Jakub Bartler
Franciszek Niecz
Aleksandra Żukowska
Michał Kubajczyk
Anna Pardej
Ilona Fijał
Ika Matyjaszkiewicz
Michał Markowski

Adam Wielgoś (stan uczniowski) Katarzyna Matusiak (stan nauczycielski) Piotr Dmowski (stan rodzicielski)