Władze szkoły

Dyrektor szkoły: Alicja Skręta
Koordynator programu IB oraz MYP (ic): Brian Williamson
Wicedyrektor: Andrzej Fister-Stoga
Wicedyrektor: Olga Koszutska
Koordynator kampusu “Przemysłowa”: Magdalena Blicharska

Premierka Szkoły: Aleksandra Iwanowska
Wicepremierka: Sara Barthel de Weydenthal
Wicepremier: Jakub Bartler

Członkinie i członkowie Rady Szkoły (stan uczniowski):
Mateusz Piątkowski, Mikołaj Stec, Pola Gajkowska

Członkinie Rady Szkoły (stan nauczycielski): Olga Koszutska

Członkinie i członkowie Rady Szkoły (stan rodzicielski):
Sylwia Barthel de Weydenthal, Michał Rok, Przemysław Aksiuczyc

Marszałek Sejmu Szkolnego: Maja Prokopiuk
Wicemarszałek Sejmu Szkolnego: Jakub Bartler
Sekretarz Sejmu Szkolnego: Aleksandra Żukowska

Posłowie stanu nauczycielskiego:

Kuba Gronczewski
Ika Matyjaszkiewicz
Jan Zdunik

Posłowie stanu uczniowskiego:

Zofia Cherubin
Aleksander Chmiel
Katarzyna Choroszko
Ewa Felis
Daniel Fernandez-Orbitowski
Weronika Gortych
Michał Kubajczyk
Zuzanna Malinowska
Maja Masny
Franciszek Niecz
Maja Prokopiuk
Patryk Wojtysiak
Malina Wyszyńska
Aleksandra Żukowska
Jakub Bartler
Michał Bartler
Ignasi Bombuy-Izdebski
Pola Kempińska
Karolina Piech

Posłowie stanu rodzicielskiego:

Sylwia Barthel de Weydenthal
Ewa Karzel-Gontard
Agnieszka Sokołowska

Maja Sokołowska (stan uczniowski) Beata Dzedzej (stan nauczycielski) Tomasz Krzyżowski (stan rodzicielski)