Osiągnięcia szkoły

English version

RaszMUN

Nasza szkoła co roku organizuje własną konferencję MUN. Na obrady przyjeżdża w sumie 150 delegatów z całej Polski, a także z niektórych szkół Europejskich. W tym roku przygotowujemy już czwartą edycję.

RaszMUN 2023

System aplikacji przez UCAS

W naszej szkole funkcjonuje system aplikacji przez UCAS: nauczyciel wprowadza do systemu wszystkie potrzebne informacje, współpracujemy także z konsultantami który pomagają w tworzeniu Personal Statement i wyborze studiów. Dzięki świetnym wynikom maturalnym oraz programowi pomocy w aplikacji nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach świata, w tym na: Oxfordzie, Cambridge, University of Columbia, University of Pennsylvania, MIT.

Marka szkoły w UCASie

Nasza szkoła rozpoznawalna jest w systemie UCAS jako wiarygodna, przez co Predicted Grades wystawione przez nas są wiarygodne i uznawane na wszystkich angielskich uniwersytetach.

Rozwój szkoły

Nasza szkoła dynamicznie się rozwija. W ostatnich latach otworzyliśmy pięć nowych sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt informatyczny (wydajne komputery i drukarki 3D). Dzięki pracowniom funkcjonują dwa nowe przedmioty: informatyka oraz wzornictwo (design technology).

Program tutoringu

Program tutoringu kompleksowo przygotowuje do procesu kwalifikacji na uniwersytety (włączając w to przygotowanie i proces tworzenia personal statement).