The core

Ponad to w ciągu dwóch lat nauki uczeń musi: ukończyć zajęcia z Teorii Wiedzy (Theory of Knowledge), napisać rozbudowaną pracę maturalną na 4000 słów (Extended Essay) oraz zaliczyć zajęcia z Kreatywności, Aktywnego Działania i Wolontariatu (CAS).

Theory of Knowledge (TOK)

Zajęcia badające naturę wiedzy oraz jej źródła.

Creativity, Activity, Service (CAS)

Projekt, który zawiera elementy wymagające kreatywności i aktywnego działania, oparte o zasadę wolontariatu.

Extended Essay

Samodzielna praca maturalna w formie rozbudowanej rozprawki, oparta na samodzielnym poszukiwaniu i analizie danych, o długości ok 4000 słów.