Czesne

Czesne w I SLO z Oddziałami Międzynarodowymi jest płatne przez 12 miesięcy w roku począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca włącznie w klasie maturalnej.

Opłatę należy wnosić do piątego dnia każdego miesiąca z góry.

Każdy uczeń po przyjęciu do szkoły otrzymuje swój indywidualny numer konta bankowego do opłat czesnego.
Należy zapoznać się z „Procedurą Opłat i Windykacji” przyjętą przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO.

Jeżeli w Zespole Szkół Bednarska uczy się aktualnie rodzeństwo, na każde dziecko może zostać przyznana zniżka w wysokości 100 zł.

W sprawach opłat za szkołę prosimy o kontakt z Lidią Kwiatkowską:
Email: czesne@ib.1slo.edu.pl
Tel. 511 700 946

Wpisowe

Wpisowe płatne w terminie do dwóch tygodni od przyjęcia do szkoły wynosi rónowartość jednego czesnego nie podlega zwrotowi. Wpisowe należy wpłacać na następujący numer konta bankowego:
84 1240 1037 1111 0010 0727 8890

W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć: Wpisowe, imię i nazwisko ucznia.