O szkole

Liceum IB przy ul. Raszyńskiej wchodzi w skład zespołu szkół „Bednarska.” Powstało w 2005 roku i od początku mieści się na II i III piętrze budynku przy ul. Raszyńskiej 22. Wewnątrz budynku znajduje się 11 sal lekcyjnych dla liceum, w tym nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie: biologiczna, chemiczna i fizyczna.

Nasze liceum dysponuje dodatkowo trzema budynkami w innych lokalizacjach. W pobliżu głównego budynku, znajduje się oddział na ul. Filtrowej 54/58, gdzie zlokalizowane są pracownie komputerowe i plastyczne, wykorzystywne przez uczniów IB DP. Ponadto szkoła dysponuje dwoma nowocześnie wyposażonymi budynkami, przy ul. Słonecznej 25 na Starym Mokotwie oraz przy ul. Przemysłowej 30/32 na Powiślu, gdzie mieszczą się sale lekcyjne i pracownie dla uczniów programu MYP(ic).

Ponad to liceum posiada bibliotekę i osobną czytelnię. We wszystkich budynkach są stołówki, z dużym wyborem dań i przekąsek. Wszystkie sale wyposażone są w rzutniki multimedialne i głośniki. W szkole funkcjonuje także radiowęzeł. Obok budynku przy Raszyńskiej 22 znajdują się dwa nowoczesne boiska: do koszykówki i do piłki nożnej.

Wartości szkoły

Liceum przy ul. Bednarskiej powstało w 1989 roku, jako pierwsza szkoła niepubliczna. W misję szkoły wpisane jest w szczególności promowanie demokracji oraz tolerancji wobec różnych ras, kultur i religii. W naszym liceum kładziemy nacisk na te właśnie wartości, staramy się je połączyć z profilem ucznia IB.

Nasza szkoła słynie z:

Demokracji – Społeczność liceum składa się z trzech stanów: uczniowskiego nauczycielskiego i rodzicielskiego. Stany te razem tworzą Rzeczpospolitą Szkolną. Oprócz dyrekcji władze sprawują trzy instytucje demokratyczne: Rada Szkoły, Sejm Szkolny oraz Sąd Szkolny, pełniące odpowiednio funkcje wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.  Składają się one z przedstawicieli wszystkich trzech stanów. Wybory do władz szkolnych odbywają się raz w roku.

Wielokulturowości – w naszej szkole oprócz zwykłych lekcji odbywają się także zajęcia podczas których uczniowie mogą poznać się rówieśnikami  spoza szkoły. Coroczna konferencja MUN (tzw. RaszMUN) stwarza okazję do bliższego poznania uczniów z innych miast a nawet innych krajów. W naszej szkole funkcjonuje także świetlica dla uchodźców, gdzie uczniowie mogą odbyć wolontariat i poznać problemy obcokrajowców, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju.

Działań wolontariackich – program IB wymaga od uczniów zaangażowania w działania na rzecz innych. Nasza szkoła stwarza wiele takich okazji: oprócz świetlicy dla uchodźców działa u nas także koło „Habitat for Humanity,” w ramach którego uczniowie angażują się w budowę domów dla ludzi ubogich i potrzebujących.  Z kolei zaangażowanie w organizację szkolnego MUNa pozwala zdobyć wyjątkowe umiejętności organizacyjne.

W najbliższych latach planujemy otwarcie ścieżek zawierających nowe przedmioty IB: teatr, informatykę oraz zajęcia techniczne (design technology). Więcej informacji o nich w zakładce „plany na przyszłość.”

Charakterystyka ucznia

Uczniowie  naszej szkoły po ukończeniu nauki wg programu IB mają stać się obywatelami świata. Powinny ich charakteryzować:

– dociekliwość
– różnorodna wiedza
– skłonność do analitycznego myślenia
– komunikatywność
– zasady, a w szczególności uczciwość akademicka
– otwartość umysłu
– wrażliwość
– chęć do podejmowania ryzyka, podążania nieznanymi ścieżkami
– obiektywizm
– skłonność do refleksji