Kursy z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego dla kandydatów do klasy I liceów z programem matury międzynarodowej IB

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO LICEUM 2024

Kursy z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego dla kandydatów do klasy I liceów z programem matury międzynarodowej IB

Na kursach przygotowawczych do egzaminów wstępnych w 1 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi – IB World School przy ulicy Raszyńskiej 22 w Warszawie oferujemy intensywną pracę pod okiem doświadczonych nauczycieli naszej szkoły.

Dla uczestników kursów to ćwiczenie najważniejszych umiejętności koniecznych do uzyskania dobrego wyniku na egzaminie wstępnym, powtórzenie ważnych treści materiału szkoły podstawowej, a potem dobrego funkcjonowania w liceach z programem MYP i DP lub w klasach z oddziałami dwujęzycznymi.

Start zapisów: 18.09.2023
Start kursów: 9.10.2023

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 532 450 290 lub podczas dni otwartych 21 października 2023.

Szczegóły kursów:

Język angielski

★ Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut lub w sobotę 180 minut
Grupy 1A i 1B: start 10.10.23
○ 1A: wtorki i czwartki 16:30-18.00
○ 1B: wtorki i czwartki 18:15-19:45

Grupy 2A i 2B: start 24/28.10.23
○ 2A: wtorki i czwartki 17:00-18.30
○ 2B: soboty 9:30-12:45

★ 60 zajęć (45 min) od 10 lub 24 października 2023 do połowy lutego 2024
(z wyłączeniem ferii zimowych)

★ Zakres kursu:
– Utrwalenie i poszerzenie zakresu znajomości struktur gramatycznych
– Poszerzenie zakresu słownictwa
z różnorodnych obszarów tematycznych
– Czytanie ze zrozumieniem
– Pisanie (formalność wypowiedzi, struktura, argumentacja, różnorodność środków językowych)
– Intensywna praca z zadaniami typu egzaminacyjnego

★ Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym na Kampusie Raszyńska.

Matematyka

★ Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 135 minut
Grupa 1: start 9.10.23
○ poniedziałek 16:30-19:00

Grupy 2A i 2B: start 28.10.23
○ 2A: sobota 9.30-12.00
○ 2B: sobota 12:00-14:30

★ 12 zajęć (36 lekcji po 45 min) od 9 lub 28 października 2023 do końca stycznia/lutego 2024
(z wyłączeniem ferii zimowych)

★ Zakres kursu:
– Utrwalenie wiedzy matematycznej zdobytej podczas ośmioletniej nauki w szkole podstawowej
– Poszerzenie tej wiedzy o istotne zagadnienia matematyczne nieuwzględnione w programie szkoły podstawowej
– Praca z zadaniami typu egzaminacyjnego
– Możliwość napisania próbnego egzaminu wstępnego; dokładne omówienie rozwiązań ucznia

★ Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym na Kampusie Raszyńska.

Język polski

★ Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu po 60 minut
Grupa 1: start 24.10.23
○ wtorek 17:30-18.30

★ 12 zajęć 60 min od 24 października 2023 do połowy lutego 2024 (z wyłączeniem ferii zimowych)

★ Zakres kursu:
Utrwalenie oraz rozwój umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, z uwzględnieniem:
– tworzenia wypowiedzi
w określonej formie,
– rozbudowy słownictwa,
– pracy z tekstem (analizy
i interpretacji tekstu, czytania ze zrozumieniem),
– przestrzegania norm poprawnościowych,
– kształcenia umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania)
w różnych sytuacjach,
– poznawania podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania,
– utrwalenia znajomości podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

★ Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym na Kampusie Raszyńska.