Kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych 2022

Kursy z języka angielskiego i matematyki dla kandydatów do klasy I liceów z programem matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i oddziałów dwujęzycznych.

Na kursach przygotowawczych do egzaminów wstępnych w 1 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi – IB World School przy ulicy Raszyńskiej 22 w Warszawie oferujemy intensywną pracę pod okiem nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem pracy w programie IBDP.

Dla uczestników kursów to także ćwiczenie umiejętności koniecznych do uzyskania dobrego wyniku na egzaminie wstępnym, a potem swobodnego funkcjonowania w liceach z programem IBMYP i IBDP lub w klasach z oddziałami dwujęzycznymi.

Start zapisów: 9.10.2021 Start kursów: 18.10.2021

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 532 450 290 lub podczas dni otwartych 9 października i 23 października 2021.

Szczegóły kursów:

Język angielski

★ Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut
○ Grupa 1: wtorki i czwartki 16:30-18.00
○ Grupa 2: wtorki i czwartki 18:15-19:45.

★ 30 zajęć od 18 października 2021 do połowy marca 2022

★ Zakres kursu:
– Utrwalenie i poszerzenie zakresu znajomości struktur gramatycznych
– Poszerzenie zakresu słownictwa z różnorodnych obszarów tematycznych
– Czytanie ze zrozumieniem
– Pisanie (formalność wypowiedzi, struktura, argumentacja, różnorodność środków językowych)
– Intensywna praca z zadaniami typu egzaminacyjnego

★ Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym na Kampusie Raszyńska.

★ W przypadku konieczności przejścia w tryb zdalny – z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Matematyka

★ Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 135 minut
○ Grupa 1: Poniedziałek 17:30-19.45
○ Grupa 2: Sobota, 9.45-12.00

★ 15 zajęć od 18 października 2021 do końca lutego 2022

★ Zakres kursu:
– Utrwalenie wiedzy matematycznej zdobytej podczas ośmioletniej nauki w szkole podstawowej
– Poszerzenie tej wiedzy o istotne zagadnienia matematyczne nieuwzględnione w programie szkoły podstawowej
– Praca z zadaniami typu egzaminacyjnego
– Możliwość napisania próbnego egzaminu wstępnego; dokładne omówienie rozwiązań ucznia

★ Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym na Kampusie Raszyńska.

★ W przypadku konieczności przejścia w tryb zdalny – z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.