Fakultety

English version

Oprócz regularnych zajęć w ramach programu IB nasza szkoła oferuje także zajęcia dodatkowe – fakultety. W ramach tych projektów można zaliczać CAS, zdobywać dodatkowe umiejętności, a także zbierać doświadczenie niezbędne do przygotowania udanej aplikacji na studia zagraniczne.

Model United Nations

Raszyńska MUN Club to inicjatywa funkcjonująca w naszej szkole z powodzeniem od ponad dekady. Fakultet zrzesza entuzjastów nauk społecznych – polityki globalnej, prawa, ekonomii, finansów, którzy podczas cotygodniowych spotkań przygotowują się do konferencji Model United Nations – symulacji obrad ONZ w języku angielskim. W ramach działań kółka delegacja szkolna co roku jeździ na najważniejsze konferencje tego typu w Polsce, a także na jedną międzynarodową za granicą.

Opiekun: Anna Mrożewska

Amnesty International

Podczas spotkań będziemy skupiać się na globalnych problemach związanych z ochroną praw człowieka. Poza dyskusjami i prezentacjami, uczestnicy będą mogli wziąć udział w corocznym maratonie “Write for Rights”. Zwiększając społeczną świadomość, uczestnicy będą podnosić własne umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia, poszerzać horyzonty, oraz wiedzę o świecie.

https://www.facebook.com/amnesty1531/

Opiekun: Katarzyna Matusiak

IB Zine – Fakultet dziennikarski

W ramach fakultetu dziennikarskiego można szlifować umiejętności pisania tekstów informacyjnych, poradniczych, reportaży, recenzji oraz tekstów publicystycznych. Materiały publikujemy na stronach magazynu szkolnego IB Zine, na stronie szkoły oraz na Facebooku. W planach jest założenie profilu Instagram. W ramach kółka działa także sekcja foto/wideo. W jej ramach będziemy tworzyć filmy i organizować wydarzenia fotograficzne (np. foto spacery). Poza możliwością zdobycia praktycznych umiejętności dziennikarskich, udział w projekcie liczy się jako CAS. Redagowaniem magazynu i zrealizowanymi projektami można się pochwalić w Personal Statement podczas aplikacji na studia.

Magazyn szkolny „IB ZINE”
http://ibzine.idu.edu.pl
https://www.facebook.com/ibzine/

Opiekun: Bartłomiej Mrożewski

Habitat for Humanity

Habitat for Humanity is an initiative that focus on restoring old buildings to society with pro-social use in mind (afternoon clubs for underprivileged children etc.). Activities revolve around hands in renovation of buildings and associated fundraising, necessary for the renovation funding. Remember, volunteering in Habitat for Humanity can be part of your CAS requirements.

Opiekun: Robert Lasek

Leadership Academy for RASZ TEENS

Weekly mastermind group discussions and engaging activities about modern leadership topics. To engage and inspire students to maximize their potential to become successful person by enhancing self-awareness, preparing to have a positive impact at school, family and the greater community, developing key leadership skills to enhance future personal and educational success.

The course will enable participants to become decisive, caring, and disciplined leaders in a challenging and fast moving environment. One of the aim is also to instil confidence and courage, while keeping the moral integrity and flawless character required of responsible future leaders. The central focus is to challenge and motivate students to learn more about themselves as an individual, and to apply that learning to the issues involved in developing personal leadership skills.

Opiekun: Alicja Skręta

Koło teatralne

Opiekun: Paulina Gawrońska

Further Mathematics

Zadania Oxfordzkie a czasami olimpijskie z różnych krajów. Głównym zyskiem z tych spotkań będzie zapoznanie się z zadaniami zaskakującymi, takimi które po pierwszym czytaniu wydają się nie do zrobienia. Po tych zajęciach cieszymy się z zadań nietypowych, bo są ciekawie, a po drugie nie boimy się próbować różnych strategii ich rozwiązania. Uczniowie po takim treningu często zdają maturę o jeden stopień lepiej.

Opiekun: Tomasz Gliszczyński-Zamek

Kółko matematyczne

Na kółku poszerzamy podstawową matematykę z kursu MYP(ic) o rzeczy ciekawe, ważne, rozwijające. Dużo późniejszych tematów obowiązkowych ‚explorations’ w matematyce HL miało swój początek na tych zajęciach. Duża część późniejszej nauki na poziomie SL lub HL robi się dzięki tym zajęciom łatwiejsza, mimo że nie robimy na nich rzeczy ani z programu SL ani HL.

Opiekun: Tomasz Gliszczyński-Zamek

Oxford Examinations in Mathematics

Ostatnie szlify przed egzaminem na matematykę na Oxfordzie

Opiekun: Tomasz Gliszczyński-Zamek

Łacina

Lektorat języka łacińskiego.

Opiekun: Bogusław Strożek

Kółko giełdowe

Opiekun: Przemysław Miszta

Kółko fizyczne

Opiekun: Przemysław Miszta