IB Diplomma Curriculum – przegląd

English version

Program IB DP stworzono dla uczniów, którzy już w szkole średniej chcą przygotować się do studiów za granicą lub chcą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne na poziomie akademickim. Nauka każdego z przedmiotów skupia się na relatywnie wąskim zakresie materiału, jednak proces nauczania zakłada większą szczegółowość, zmusza do krytycznego myślenia, wnioskowania i dowodzenia.

W ramach IB uczeń wybiera sześć przedmiotów, których uczyć się będzie w ciągu dwóch lat: trzech z nich na poziomie zwykłym (Standard Level), trzy musi rozszerzyć (Higher Level).

Przedmioty podzielone są na sześć grup. Nasza szkoła oferuje bardzo bogaty wybór kursów we wszystkich grupach przedmiotowych.

Group 1: Native language (Literatura i języki ojczyste)

Polski, Angielski.
Group 1

Group 2: Second Languages (Języki obce)

Angielski, Francuski, Hiszpański, Niemiecki.
Group 2

Group 3: Individuals and societies (Jednostki i społeczeństwa)

Ekonomia, Filozofia, Geografia, Historia, Psychologia, Biznes.
Group 3

Group 4: Experimental sciences (Nauki przyrodnicze)

Biologia, Chemia, Fizyka, Computer Science.
Group 5

Group 6: The Arts (Sztuki piękne)

Plastyka, Teatr.
Group 6

The core

Ponad to w ciągu dwóch lat nauki uczeń musi: ukończyć zajęcia z Teorii Wiedzy (Theory of Knowledge), napisać rozbudowaną pracę maturalną na 4000 słów (Extended Essay) oraz zaliczyć zajęcia z Kreatywności, Aktywnego Działania i Wolontariatu (CAS).

Theory of Knowledge (TOK)

Zajęcia badające naturę wiedzy oraz jej źródła.

Creativity, Action, Service (CAS)

Projekt, który zawiera elementy wymagające kreatywności i aktywnego działania, oparte o zasadę wolontariatu.

Extended Essay

Samodzielna praca maturalna w formie rozbudowanej rozprawki, oparta na samodzielnym poszukiwaniu i analizie danych, o długości ok 4000 słów.