Rekrutacja uzupełniająca do MYP 2024

English version

Terminy na zapisy od 15.04.2024 do 10.06.2024

Terminy rekrutacji uzupełniającej do programu IB MYP (Middle Years Programme), klasy I i II

I tura rekrutacji

 • Zgłoszenia kandydatów i kandydatek: od 15.04.2024 do 10.06.2024 (mailowo na adres rekrutacja@ib.1slo.edu.pl)
 • Egzaminy pisemne (angielski i matematyka) i rozmowa rekrutacyjna odbędą się: 26-28.06.2024
 • Ogłoszenie wyników do 26.07.2023

II tura (w miarę dostępności miejsc)

 • Zgłoszenia kandydatów i kandydatek: od 15.04.2024 do 10.06.2024 (mailowo na adres rekrutacja@ib.1slo.edu.pl)
 • Egzaminy pisemne z języka angielskiego oraz matematyki oraz rozmowa rekrutacyjna odbędą się: 21-23.08.2024
 • Ogłoszenie wyników do 30.08.2024

Zapisy na egzaminy w ramach rekrutacji uzupełniającej do programu IB MYP (Middle Years Programme), klasy I i II

Aby zapisać się na egzamin w ramach rekrutacji uzupełniającej do IB MYP(ic) należy:

 1. Uiścić opłatę w wysokości 850 zł gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto szkoły:

  Towarzystwo Przyjaciół 1 SLO
  84 1240 1037 1111 0010 0727 8890

  W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć:

  Rekrutacja letnia MYP, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki.

 2. Przesłać do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacja@ib.1slo.edu.pl
  • Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej
  • Skan zdjęcia kandydata lub kandydatki
  • Skan legitymacji szkolnej kandydata lub kandydatki

 3. Zarejestrować kandydata/kandydatkę w systemie rekrutacyjnym szkoły (link zostanie wysłany przez sekretariat po otrzymaniu dokumentów opisanych w punkcie 2).

 4. Najpóźniej dwa dni przed egzaminem odebrać z sekretariatu szkoły przy ulicy Raszyńskiej 22 identyfikator, uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji.