Demokracja szkolna

English version

Demokracja szkolna jest jednym z fundamentów naszej szkoły. Stanowi ona element wyjątkowy, wyróżniający naszą szkołę spośród innych liceów, bowiem nasi uczniowie mogą uczestniczyć w zarządzaniu szkołą i wpływać na nią poprzez różne instytucje demokratyczne. Do najważniejszych instytucji należą:

Rada Szkoły pełniąca funkcję rządu szkolnego, a więc jest to władza wykonawcza. Przewodniczy jej premier szkoły. Rada zbiera się raz w miesiącu, podejmuje decyzje związane z życiem szkoły, a także wpływa na jej wystrój.

Sejm szkolny pełni funkcję władzy ustawodawczej, może zmieniać prawo szkolne poprzez uchwały. Najważniejszą uchwałą jest ustawa ustrojowa, która określa sposób działania wszystkich struktur demokratycznych.

Sąd szkolny pełni funkcję sądowniczą, orzeka o zgodności praw uchwalanych przez sejm z konstytucją a także rozstrzyga spory pomiędzy członkami społeczności szkolnej. Składa się z trzech sędziów, każdy z nich reprezentuje jeden stan.

Na ogół społeczności Rzeczypospolitej Szkolnej składają się z trzech stanów: uczniowskiego, rodzicielskiego i nauczycielskiego. Każdy ze stanów jest reprezentowany we wszystkich strukturach demokratycznych, przy czym w sądzie i sejmie reprezentacja ta jest ważona proporcjonalnie.

Liceum z oddziałami matury międzynarodowej IB  wchodzi w skład zespołu szkół „Bednarska”. Zespół szkół dzieli się na kilka terytoriów, nasze liceum wspólnie z gimnazjum tworzy terytorium „Raszyńska”, które z kolei dzieli się na Rzeczpospolitą Szkolną gimnazjum i Rzeczpospolitą Szkolną liceum IB.  Działanie wszystkich instytucji demokratycznych w całym zespole szkół reguluje konstytucja szkolna, uchwalana i modyfikowana przez Sejm Wielki. Działanie naszych lokalnych struktur liceum IB precyzuje natomiast ustawa ustrojowa. Obie uchwały znajdują się w zakładce „dokumenty szkolne.”

Dane kontaktowe do poszczególnych instytucji demokratycznych naszej szkoły:

Rada szkoły: radaszkolyib@gmail.com