PROCES REKRUTACJI 2024

English version

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA EGZAMIN DO MYP NALEŻY:

 1. Uiścić opłatę w wysokości 860 zł przelewem na konto szkoły: Towarzystwo Przyjaciół 1 SLO
  84 1240 1037 1111 0010 0727 8890
  W  tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć:

  Rekrutacja MYP, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki.

 2. Przesłać do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacja@ib.1slo.edu.pl
  • Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej
  • Skan zdjęcia kandydata lub kandydatki
  • Skan legitymacji szkolnej kandydata lub kandydatki
 3. Dostarczyć deklarację wyboru języka trzeciego (do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski).
 4. Zarejestrować kandydata/kandydatkę w systemie rekrutacyjnym szkoły. Link do formularza zostanie przesłany przez sekretariat.
 5. Odebrać z sekretariatu szkoły przy ulicy Raszyńskiej identyfikator, uprawniający do wzięcia udziału w egzaminie.

Termin na zapisy upływa 24.02.2024 r.

EGZAMIN PISEMNY

Egzaminy pisemne odbędą się w dwa kolejne dni:

 • 9 marca 2024 (sobota) – język angielski, (14:00 – 18:00)
 • 10 marca 2024 (niedziela) – język polski, matematyka (10:00 – 14:00).

Lista osób przyjętych na egzamin ustny zostanie opublikowana w 29 marca 2024 na stronie www.ibrasz.pl po godzinie 16:00 według numerów identyfikacyjnych.

EGZAMIN USTNY

29 marca 2024 na stronie internetowej szkoły pojawi się informacja o kandydatach zakwalifikowanych na egzamin ustny, który odbędzie się w dniach 6 i 7 kwietnia 2024.

Egzaminy ustne mają charakter rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

26 kwietnia 2024 na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana lista uczniów przyjętych oraz lista rezerwowa.

FORMALNOŚCI

Potwierdzeniem decyzji o rozpoczęciu nauki w naszej szkole  jest dokonanie wpłaty wpisowego.

Więcej informacji można uzyskać