PROCES REKRUTACJI

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA EGZAMIN DO MYPic NALEŻY:

 1. Uiścić opłatę w wysokości 700 zł przelewem na konto szkoły:

  Towarzystwo Przyjaciół 1 SLO
  84 1240 1037 1111 0010 0727 8890
  W  tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć:

  Rekrutacja MYP, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki.

 2. Przesłać do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacjaib@rasz.edu.pl
  • Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej
  • Skan zdjęcia kandydata lub kandydatki
  • Skan legitymacji szkolnej kandydata lub kandydatki
 3. Zarejestrować kandydata/kandydatkę w systemie rekrutacyjnym szkoły.
 4. Odebrać z sekretariatu szkoły przy ulicy Raszyńskiej identyfikator, uprawniający do wzięcia udziału w egzaminie.

EGZAMIN PISEMNY

Egzaminy pisemne odbędą się w dwa kolejne dni:

  • 26 lutego 2022 (sobota), g. 9.00 – 14.00 język angielski,
  • 27 lutego 2022 (niedziela), g. 9.00 – 14.00 język polski, matematyka

Lista osób przyjętych na egzamin ustny zostanie opublikowana w środę, 31 marca 2022 na stronie www.ibrasz.pl po godzinie 16:00 według numerów identyfikacyjnych.

EGZAMIN USTNY

31 marca 2022 na stronie internetowej szkoły pojawi się informacja o kandydatach zakwalifikowanych na egzamin ustny, który odbędzie się w dniach 9 i 10 kwietnia 2022.

Egzaminy ustne mają charakter rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

29 kwietnia 2022 po godzinie 16 na stronie internetowej szkoły zostanie  opublikowana lista uczniów przyjętych oraz lista rezerwowa.

FORMALNOŚCI

Potwierdzeniem decyzji o rozpoczęciu nauki w naszej szkole  jest dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 2900 zł


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  (22)6685452