Rozwój ucznia

English version

Oprócz regularnych zajęć w ramach programu IB nasza szkoła oferuje także zajęcia dodatkowe: fakultety, projekty, a także program wspomagający ambitnych uczniów w przygotowaniu się do aplikacji na studia.

Ważnym elementem rozwoju ucznia jest także program tutoringu. W szkole codziennie jest psycholog, który wspiera uczniów w trudnych chwilach i pomaga rozwiązywać konflikty.

Fakultety

Są to zajęcia dodatkowe prowadzone przez naszych nauczycieli. Część fakultetów stanowi rozwinięcie normalnych zajęć lekcyjnych o treści które nie mieszczą się w programie IB, pozostałe zaś są to zajęcia z dziedzin wykraczających poza program PreIB oraz zestaw przedmiotów IB.
Opis Faktuletów

Tutoring

Uczniowie w naszej szkole są objęci programem tutoringu. Tutoring jest spersonalizowaną metodą wspierania ucznia poprzez cykl spotkań z tutorem. Jest „spersonalizowany”, gdyż stawia na wszechstronny rozwój i doskonalenie ucznia w wymiarze szkolnym i pozaszkolnym.
Więcej…

Opiekunem programu jest Andrzej Fister-Stoga

Opieka psychologiczna

Uczniowie są pod stałą opieką szkolnego psychologa, który pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych ze stresem oraz konfliktami. Spotkania z psychologiem mają charakter konsultacji, wsparcia, czasem interwencji. Odbywają się zazwyczaj w formie indywidualnej, opierają się na wzajemnym zaufaniu. Psycholog jest w szkole codziennie i można spotkać się z nim w każdym innym momencie, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Psychologami szkolnymi są Małgorzata Kłoś, Maria Pietrusińska