Group 1: Native language (A language)

Polish, English

Polish

Dwuletni kurs języka polskiego służy opanowaniu różnorodnych kompetencji przedmiotowych. Uczniowie uczą się: wygłaszania prezentacji i prowadzenia rozmowy o tekstach literackich, komentowania utworów w formie ustnej i pisemnej, pisania esejów i esejów porównawczych, wyszukiwania i stosowania kontekstów kulturowych. W oparciu o zdobyte umiejętności zdają egzamin maturalny na podstawie omówionych dzieł literatury światowej i polskiej. Kurs na poziomie SL (Standard Level) obejmuje 4 godziny tygodniowo i minimum 9 lektur rozłożonych na dwa lata, natomiast na poziomie HL (Higher Level) 6 godzin w tygodniu i 13 lektur. Dobór lektur w autorskich programach nauczycieli uwzględnia różnorodność kulturową (minimum dwa kontynenty i trzy epoki), a także bogactwo form i konwencji literackich. Egzamin maturalny obejmuje 3 komponenty dla SL i 4 dla HL:

Individual Oral – ustna prezentacja na podstawie krótkich fragmentów z dwu omówionych lektur (jednej polskiej oraz jednej w przekładzie), ukierunkowana aktualnym problemem globalnym;

Paper One – komentarz pisemny do jednego (SL) lub dwóch (HL) nieznanych tekstów osnuty wokół pytania o charakterze  teoretycznoliterackim, pisany w sesji majowej w IB II;

Paper Two – esej porównawczy na podstawie omówionych przez dwa lata lektur, w którym uczniowie rozwijają jeden z czterech podanych tematów ogólnych;

HL Essay – praca pisana w domu (szczegółowa analiza i interpretacja wybranego dzieła omówionego w klasie rozwijająca samodzielnie sformułowane zagadnienie).

English A: Language & Literature

Targeted at native or near-native speakers (level C1, C2), this is not a language acquisition course; it presents a useful foundation for students who wish to attain a solid, advanced understanding of the language A studied, not limited to artistic forms of communication. Apart from different literary texts (novels, drama, poetry), this course exposes students to a wide range of non-literary texts in a variety of media (essays, advertisements, speeches, posters, news articles, street art, films). With its focus on a wide variety of communicative acts, the course is meant to develop sensitivity to the foundational nature, and pervasive influence, of language in the world at large.

Students interested in taking the course are expected to sit language and literary analysis tests, and then are placed in SL (Standard Level) or HL (Higher Level) courses. Each course is 6 hours a week, taught to a separate group (SL/ HL), and is based on a different selection of literary texts and non-literary topics. There are 4 to 6 literary works to read in the English A: Language and Literature course (at SL/ HL respectively), but students’ course load is compensated by a wealth of non-literary texts.

The course develops advanced reading, speaking, and writing skills, as well as greater understanding of cultural values, offering students the opportunity to learn more about the current pressing issues, with the focus on the U.K. and the U.S.; students will get a strong basis needed for their functioning abroad.

The course consists of three areas of exploration:

Readers, writers and texts – this area of study involves close attention to the details of texts, learning about the choices made by creators and the ways in which meaning is communicated through words, image and sound. You will also focus on the role receivers play in generating meaning and move from personal response to understanding and interpretation.

Time and space – this area focuses on how texts reflect or refract the world at large; in this area of exploration, you will examine
how cultural conditions can affect language and consider the ways culture and identity influence reception.

Intertextuality: connecting texts – this area of exploration focuses on the comparative study of texts to gain a deeper appreciation of both unique characteristics or individual texts and complex systems of connection. You will gain an awareness of how texts can provide critical lenses to reading other texts.

Assessment components are:

Paper 1 – textual analysis of the previously unseen text(s), written in the exam session;

Paper 2 – a comparative literary essay, typically written in the exam session, yet omitted for the 2021 finals;

Individual Oral examination, based on the two texts covered during the course.

For HL students, a Higher Level Essay, a 1,200 –1,500 word formal essay which develops a particular line of inquiry of their own choice in connection with one of the texts studied.

Course portfolio is an obligatory element at both SL and HL level.

Students can select what non-literary and literary works covered during the course to use for their assessment components (some restrictions apply, and repetition is prohibited).