Rekrutacja uzupełniająca do klasy III (DP1) – lato 2024

English version

Terminy na zapisy od 15.04.2024 do 10.06.2024

Terminy rekrutacji uzupełniającej do programu IB DP (IB Diploma Programme), klasa III

I tura rekrutacji

 • Zgłoszenia kandydatów i kandydatek: od 15.04.2024 do 10.06.2024 (mailowo na adres rekrutacja@ib.1slo.edu.pl)

  Uwaga! Po dokonaniu zgłoszenia zostanie wysłany formularz z możliwymi zestawami przedmiotów, tzw. ścieżkami zaproponowanymi przez szkołę.

 • Wypełniony formularz należy niezwłocznie odesłać w celu weryfikacji dostępności wybranej ścieżki.
 • Istnieje możliwość skonsultowania i omówienia dostępnych ścieżek oraz specyfiki programu IB DP z kierownictwem szkoły.
 • Sekretariat IB DP potwierdzi możliwość wybrania danej ścieżki i prześle wymagania do egzaminów dla poziomu HL.
 • Egzaminy pisemne (angielski, matematyka, przedmioty HL) i rozmowa rekrutacyjna odbędą się: 26-28.06.2024
 • Ogłoszenie wyników do 26.07.2024

II tura (w miarę dostępności miejsc)

 • Zgłoszenia kandydatów i kandydatek: do 09.08.2024 (mailowo na adres rekrutacja@ib.1slo.edu.pl)
  Uwaga! Po dokonaniu zgłoszenia zostanie wysłany formularz z możliwymi zestawami przedmiotów, tzw. ścieżkami zaproponowanymi przez szkołę.

 • Wypełniony formularz należy niezwłocznie odesłać w celu weryfikacji dostępności wybranej ścieżki.
 • Sekretariat IB DP potwierdzi możliwość wybrania danej ścieżki i prześle wymagania do egzaminów dla poziomu HL.
 • Egzaminy pisemne (angielski, matematyka, przedmioty HL) i rozmowa rekrutacyjna odbędą się: 21-23.08.2024
 • Ogłoszenie wyników do 30.08.2024

Zapisy na egzaminy w ramach rekrutacji uzupełniającej do programu IB DP (IB Diploma Programme), klasa III

Aby zapisać się na egzamin w ramach rekrutacji uzupełniającej do IB DP1 należy:

 1. Uiścić opłatę w wysokości 950 zł gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto szkoły:

  Towarzystwo Przyjaciół 1 SLO
  84 1240 1037 1111 0010 0727 8890

  W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć:

  Rekrutacja letnia DP1, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki.

 2. Przesłać do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacja@ib.1slo.edu.pl
  • Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej
  • Skan zdjęcia kandydata lub kandydatki
  • Skan legitymacji szkolnej kandydata lub kandydatki

 3. Zarejestrować kandydata/kandydatkę w systemie rekrutacyjnym szkoły (link zostanie wysłany przez sekretariat po otrzymaniu dokumentów opisanych w punkcie 2).

 4. Najpóźniej dwa dni przed egzaminem odebrać z sekretariatu szkoły przy ulicy Raszyńskiej 22 identyfikator, uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji.

UWAGA: Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany wybranej przez kandydata kombinacji
przedmiotów (ścieżki) jeżeli jej wdrożenie okaże się niemożliwe.