W dniu 15 stycznia 2019 roku odbyło się II już posiedzenie Sejmu Szkolnego IB WORLD SCHOOL 1531 Raszyńska. W obradach uczestniczyło 12 posłów ze wszystkich stanów szkolnych. Sejm podjął ustawy w zakresie wprowadzenia prawidłowej nazwy naszej szkoły w dokumentach szkolnych, w tym między innymi Ustawie Ustrojowej Szkoły. Następnie Sejm Szkolny w drodze ustawy nadał Radzie Szkoły uprawnienia, które umożliwiają jej wnioskowanie do Sejmu Szkolnego o przeprowadzenie referendum.

Ponadto przedmiotem obrad było wprowadzenie Regulaminu Pracy Sejmu oraz kwestia zmiany wagi głosu posłów, a także wprowadzenie zapisu w Ustawie Ustrojowej określające Logotyp IB WORLD SCHOOL 1531 Raszyńska. Wszystkie w/w zapisy będą dyskutowane podczas kolejnego posiedzenia.

Piotr Borczyński, Pre IB