Wszystkich uczniów naszego liceum zapraszamy do udziału w kolejnej, siódmej już edycji konkursu na przekład poezji z języka angielskiego na polski lub z języka polskiego na angielski.

Dla zwycięzców – splendor i cenna materialna nagroda, dla wszystkich – doskonała zabawa w zmaganie z materią języków!

Konkursowe prace składamy do 30 kwietnia w IB Office przy Raszyńskiej 22, w opisanych kopertach: z własnym imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Translatorium”.

W tym roku tłumaczymy znanego poetę Theodore’a Roethkego (uhonorowanego Nagrodą Pulitzera oraz dwukrotnego zwycięzcę National Book Award for Poetry) albo – na angielski – Juliana Kornhausera, laureata Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” wręczonej mu przy owacjach na stojąco 9 maja 2016 roku za całokształt twórczości.

Każdy uczestnik konkursu wybiera jeden utwór lub składa oba przekłady -wtedy szansa na laury jest podwójna!

Julian Kornhauser
Morskie Oko

Morskie Oko mruga do mnie:
chodź, posłuchaj dna.
Będziesz miała dużo wspomnień,
gdy zabłyśnie łza.

Gdy podeszłam, zanurzyłam
zimną swoją dłoń,
to od razu uwierzyłam
w granatową toń.

W oku stawu widać góry,
płyną wolno tak,
jakby góry zeszły z chmury
dając tobie znak.

W Morskim Oku ryba śpiewa
hen na cały głos!
Spada wtedy szyszka z drzewa,
a z drzewiny kos.

Theodore Roethke
The Bat

By day the bat is cousin to the mouse.
He likes the attic of an aging house.

His fingers make a hat about his head.
His pulse beat is so slow we think him dead.

He loops in crazy figures half the night
Among the trees that face the corner light.

But when he brushes up against a screen,
We are afraid of what our eyes have seen:

For something is amiss or out of place
When mice with wing can wear a human face.