W dniu 10 i 11 października zespół złożony z uczniów IB1, Pre-IB, MYP IC, pod superwizją p. Alicji Skręty, przeprowadzi symulacje wyborów parlamentarnych dla uczniów budynków szkół na ul. Raszyńskiej, ul. Reja i ul. Słonecznej. Dnia 10 października symulacja wyborów odbędzie się dla uczniów IB1, IB2 i MYP IC. Dnia 11 października głosować będą uczniowie Pre-IB. Uczniowie będą oddawać głosy w komisjach powołanych w ich budynkach szkolnych. Komisje będą otwarte na przerwach między blokami lekcyjnymi.

Zespół Młodzi Głosują 2019