Czesne

Czesne w I SLO z Oddziałami Międzynarodowymi wynosi 2200 zł miesięcznie i płatne jest przez 12 miesięcy w roku począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca włącznie w klasie maturalnej.

Opłatę należy wnosić do piątego dnia każdego miesiąca z góry.

Każdy uczeń po przyjęciu do szkoły otrzymuje swój indywidualny numer konta bankowego do opłat czesnego.
Należy zapoznać się z „Procedurą Opłat i Windykacji” przyjętą przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO.

Jeżeli w Zespole Szkół Bednarska uczy się aktualnie rodzeństwo, na każde dziecko może zostać przyznana zniżka
w wysokości 100 zł.

W sprawach opłat za szkołę prosimy o kontakt z Lidią Kwiatkowską:
Email: czesneib@bednarska.edu.pl
Tel. 22 668 54 52  |  w. 113

Wpisowe

Wpisowe płatne w terminie do dwóch tygodni od przyjęcia do szkoły wynosi rónowartość jednego czesnego (dla uczniów gimnazjów Zespołu Szkół Bednarska połowę tej kwoty) nie podlega zwrotowi. Wpisowe należy wpłacać na następujący numer konta bankowego:
84 1240 1037 1111 0010 0727 8890

W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć: Wpisowe, imię i nazwisko ucznia.