Program IB

Program IB stworzono dla uczniów, którzy już w szkole średniej chcą przygotować się do studiów za granicą lub chcą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne na poziomie akademickim. Nauka każdego z przedmiotów skupia się na relatywnie wąskim zakresie materiału, jednak proces nauczania zakłada większą szczegółowość, zmusza do krytycznego myślenia, wnioskowania i dowodzenia. W ramach IB uczeń wybiera sześć przedmiotów, których uczyć się będzie w ciągu dwóch lat: trzech z nich na poziomie zwykłym (Standard Level), trzy musi rozszerzyć (Higher Level). Przedmioty podzielone są na sześć grup:

International Baccalaureate

1. Literatura i języki ojczyste

Polski, Angielski, oraz inne
Group 1

2. Języki obce

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki
Group 2

3. Jednostki i społeczeństwa

ekonomia, filozofia, geografia, historia, nauki polityczne, psychologia
Group 3

4. Nauki ścisłe

Biologia, Chemia, Fizyka, Design Technology, Computer Science.
Group 4

5. Matematyka

Możliwa na jednym z trzech poziomów: Higher, Standard lub Studies

6. Sztuki piękne

Odpowiadają polskiej plastyce, uczeń w ramach matury musi przygotować własną wystawę

Ponad to w ciągu dwóch lat nauki uczeń musi: ukończyć zajęcia z Teorii Wiedzy (Theory of Knowledge), napisać rozbudowaną pracę maturalną na 4000 słów (Extended Essay) oraz zaliczyć zajęcia z Kreatywności, Aktywnego Działania i Wolontariatu (CAS).

Teoria wiedzy

Zajęcia badające naturę wiedzy oraz jej źródła.

Creativity, Action, Service

Projekt, który zawiera elementy wymagające kreatywności i aktywnego działania, oparte o zasadę wolontariatu.

Extended Essay

Samodzielna praca maturalna w formie rozbudowanej rozprawki, oparta na samodzielnym poszukiwaniu i analizie danych, o długości ok 4000 słów.