Rozwój ucznia

Oprócz regularnych zajęć w ramach programu IB nasza szkoła oferuje także zajęcia dodatkowe: fakultety, projekty, a także program wspomagający ambitnych uczniów w przygotowaniu się do aplikacji na studia.

Są to zajęcia dodatkowe prowadzone przez naszych nauczycieli. Część fakultetów stanowi rozwinięcie normalnych zajęć lekcyjnych o treści które nie mieszczą się w programie IB, pozostałe zaś są to zajęcia z dziedzin wykraczających poza program PreIB oraz zestaw przedmiotów IB.
Lista Faktuletów
Projekty stanowią szerszy program przygotowujący uczniów szeroko, ale w konkretnej dziedzinie. Na jeden projekt składa się przeważnie kilka fakultetów oraz program wyjazdów lub zajęć pozaszkolnych.

Projekt MUN
Projekt ten zakłada udział uczniów w konferencjach symulujących obrady ONZ (tzw. MUN – Model United Nations). Kilka razy w roku szkolnym uczniowie wyjeżdżają na obrady MUN organizowane przez inne szkoły w Polsce oraz za granicą. W ramach przygotowania do wyjazdów uczniowie muszą uczestniczyć w specjalnie przygotowanych fakultetach z (1) Historii i struktury ONZ oraz (2) Przemów i pism oficjalnych w j. angielskim. W semestrze letnim uczniowie organizują także naszą własną konferencję szkolną tzw. RaszMUN.

Nauczyciel prowadzący projekt jest Lech Krzemiński

Od przyszłego roku szkolnego wprowadzamy doradztwo naukowe. Składa się ono z dwóch elementów: tutoringu oraz opieki psycholog:

Tutoring: Najlepsi i najbardziej pracowici uczniowie będą mogli wybrać sobie tutora – nauczyciela który będzie wspomagał ich w wyborze konkretnej ścieżki rozwoju, zalecał dodatkowe zajęcia a także pomoże w opracowaniu planu działań przygotowawczych do aplikacji na studia.

Opieka psychologiczna: Oprócz własnego tutora uczniowie będą pod stałą opieką psychologa, który przygotuje dla uczniów testy predyspozycji, a także czuwać będzie nad poziomem ich stresu.

Kierownikiem program jest Andrzej Fister-Stoga.