W najbliższy czwartek w nazej szkole odbędzie się spotkanie z profesorem Karolem Modzelewskim,
Jest to niezwykła okazja, by wysłuchać wykładu profesora**– człowieka, który jest świadkiem i uczestnikiem burzliwej historii drugiej połowy XX wieku. Urodzony w Rosji w 1937 w apogeum stalinowskiej czystki (stracił Dziadka i Ojca), dwukrotnie więziony w PRL w 1964 (za krytykę linii politycznej partii) i 1969 roku (za udział
w wydarzeniach marcowych), przesiedział w komunistycznym więzieniu siedem lat. Był członkiem NSZZ „Solidarność” (którego nazwę wymyślił) i jego pierwszym rzecznikiem prasowym; po wprowadzeniu stanu wojennego internowany, a w 1982 roku osadzony na dwa lata w więzieniu „za próbę obalenia ustroju PRL”. Jest człowiekiem, który nigdy nie dał się zastraszyć czy zniszczyć mimo szykan ze strony władzy.

W wolnej Polsce pełnił urząd senatora I kadencji. W 2014 roku za autobiografię /Zajeździmy kobyłę historii/ otrzymał Nagrodę Literacką Nike. Z wykształcenia historyk, uczeń Aleksandra Gieysztora, mediewista. Dla nas wygłosi wykład na temat: *Kres barbarzyńskiej Polski, czyli wiek X na kontynencie europejskim*.

Zapraszamy do sali gimnastycznej na godzinę 15:30.

Dyrekcja