W naszej szkole przeprowadzona została symulacja wyborów do Sejmu i Senatu RP. Uczniowie roczników IB1, IB2 i MYP IC mogli oddać swoje głosy wczoraj 10 października w budynkach przy ulicy Raszyńskiej oraz Słonecznej. Uczniowie Pre IB zagłosowali w dniu dzisiejszym w budynku przy ulicy Reja.

Protokół wyników szkolnych wyborów – Młodzi Głosują 2019

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 273

W tym:

W wyborach do Sejmu
Liczba głosów oddanych: 212
liczba głosów ważnych: 197
liczba głosów nieważnych: 15

Głosy i procent głosów uzyskany przez poszczególny Komitet Wyborczy:

1. KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 8 głosów 4,06%

2. KW Prawo i Sprawiedliwość – 4 głosy 2,03%

3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 78 głosów 39.59%

4. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 13 głosów 6,59%

5. KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI – 94 głosy 47,71%

Podział mandatów (przy progu wyborczym 5% dla Komitetu Wyborczego oraz 8% dla Koalicyjnego Komitetu Wyborczego):

KW Polskie Stronnictwo Ludowe = 0

KW Prawo i Sprawiedliwość = 0

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej = 9

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość = 1

KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI= 10

W wyborach do Senatu RP:

Głosowało: 209 uczniów
liczba głosów ważnych: 198
liczba głosów nieważnych: 11

Głosy i procent głosów uzyskany przez poszczególnego kandydata:

1. Aleksander Pociej zgłoszony przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI – 187 głosów 94,44%

2. Piotr Radziszewski zgloszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość – 11 głosów
5.56%

Senatorem wybrany został:
Aleksander Pociej

Frekwencja w symulacji wyborow wyniosła:
Do Sejmu RP: 77,65%
Do Senatu RP: 76,55%

Komisja Wyborcza w składzie:
1. Piotr Borczyński
2. Anna Lea Radziwił
3. Zuzanna Brzeczkowski
4. Aleksandra Krzysztoń
5. Jan Dobromirski
6. Nina Starosielska
7. Ksawery Bednarek
8. Aleksandra Żukowska
9. Antonii Bańkowski
10. Michał Bartler
11. Jakub Bartler

Pod superwizją Pani Alicji Skręty