Wręczanie nagród za osiągnięcia w nauce dla klasy Insomnia z rocznika Pre IB.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się w środę 19 czerwca o godz. 9. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzeni w sali gimnastycznej przy Raszyńskiej 22 wysłuchali podsumowania roku szkolnego, którego dokonała p. Hanna Kobylińska, Dyrektor naszego liceum.

Najważniejszym osiągnięciem, poza udanym egzaminem maturalnym, było zakończenie ewaluacji, czyli złożonego procesu oceny szkoły, niezbędnego do zachowania certyfikacji IBO, czyli prawa do przeprowadzenia matury międzynarodowej International Baccalaureate.

Ważnym wydarzeniem było także uzyskanie zgody IBO na uruchomienie kursu MYP dla I i II klasy, co umożliwi naszej szkole płynne przejście z trzyletniego do czteroletniego liceum. Klasy III i IV będą uczyły się jak dotychczas w programie IB DP.

Następnie uczniowie, którzy zakończyli rok z wyróżnieniem, odebrali świadectwa i nagrody książkowe. W tym roku było ich wyjątkowo dużo, szczególnie w roczniku Pre IB. Nagrodzeni zostali także uczniowie, zaangażowani w rozmaite działania na rzecz szkoły, przede wszystkim największy w projekt, czyli przygotowanie stoiska i eksperymentów na Piknik Naukowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przyznane zostały także nagrody za osiągnięcia sportowe.

Oprócz części oficjalnej, odbyły się także pokazy artystyczne w wykonaniu naszych uczniów. Największy podziw wzbudził występ Alicji Ziajowskiej z Pre IB, która zaprezentowała powietrzny taniec na szarfach.

Emocje towarzyszyły także koncertowi na perkusji Łukasza Regulskiego z Pre IB. Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystości wykonali hakę, czyli wojenny taniec Maorysów, który poprowadziła Melania DeBenedetti z IB1.

Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się na piknik, a następnie na zasłużony wakacyjny odpoczynek. Do zobaczenia we wrześniu!

BM