14 oraz 15 grudnia 2021 roku odbyły się spotkania inauguracyjne Rady Szkoły jak i Sejmu
Szkolnego. Podczas posiedzeń odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych władz, jak i zostało wybrane
nowe prezydium obu organów.

Przedstawicielami nowo wybranych władz zostali: Maja Prokopiuk w roli Premierki oraz Julian Oleksiuk jako nowy Marszałek Sejmu Szkolnego. Już na pierwszych spotkaniu pojawiły się pomysły na ustawy czy projekty, które mogą zmienić nasze szkolne życie, np. quiet i/lub chill rooms na kampusach Raszyńska oraz Przemysłowa czy Mental Health Day.

Gratuluję wszystkim nowo wybranym władzom oraz obu organom demokracji szkolnej życzę owocnej współpracy oraz projektów pełnych sukcesu!

Maja Prokopiuk, DP1