Z przyjemnością i dumą informujemy, ze nasza szkoła otrzymała od International Baccalaureate Organization certyfikat dla programu Middle Years Programme (MYP). Jesteśmy czwartą szkołą w Warszawie i osiemnastą w skali całego kraju, która otrzymała taki dokument. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i uczniom za zaangażowanie w ten wymagający, wieloletni proces.

BM