13 lutego 2021 roku w naszej szkole miał miejsce dzień otwarty dla kandydatów do szkoły IB Raszyńska. W dwóch turach odbyły się spotkania dla rodziców i uczniów z reprezentacją nauczycielską jak i dyrekcją szkoły.

Po prezentacji i przedstawieniu głównych szkolnych idei takich jak: demokracja szkolna, kółka zainteresowań czy program MYP i IBDP kandydaci zostali zaproszeni na spotkanie z uczniami na platformie ZOOM.

Około godziny 16:15 wszyscy uczestnicy dołączyli do rozmowy, która rozpoczęła się krótkim pokazem slajdów ze zdjęciami uczniów jak i absolwentów Raszyńskiej z zajęć szkolnych czy wyjazdów, przygotowany przez Panią koordynator dnia otwartego – Panią Alicję Skrętę.

Następnie uczniowie przywitali się z kandydatami i opowiedzieli krótko o programie MYP(ic) jak i DP oraz dlaczego wybrali właśnie tę szkołę. Po wstępie i przedstawieniu się nastąpił czas na pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły egzaminów wstępnych, atmosfery w szkole czy samego programu.

Po rundzie pytań na forum ogólnym, uczestnicy podzielili się na tzw. breakout rooms. W mniejszej grupie, około 6/7 osób, rozmowy toczyły się na personalne i indywidualne tematy np. o własnych doświadczeniach czy o poszczególnych przedmiotach.

Po powrocie na główny czat, okazało się, że zadawaniu pytań nadal nie było końca, co wszystkich bardzo ucieszyło. Po rozwianiu ostatnich wątpliwości, spotkanie zostało podsumowane oraz zakończone około godz. 17:30.

Warto również podkreślić, że było to spotkanie, czyli żywa rozmowa z kandydatami, która pomogła na pewno wielu uczniom poznać szkołę widzianą przez ich rówieśników. Jest to niezmiernie ważne, gdy się podejmuje decyzję o wyborze szkoły.

Maja Prokopiuk, MYP(ic)2