Nasi uczniowie zdawali wczoraj i dziś egzaminy wstępne wymagane przez Oxford, Cambridge i inne uniwersytety w Wielkiej Brytanii. Nasza szkoła, jako jedna z nielicznych placówek w Polsce jest centrum egzaminacyjnym zarówno Cambridge Assessment jak i Oxford Assessment Admissions Testing. Możliwość zdawania egzaminów w wygodnym i znajomym otoczeniu jest dużym plusem dla naszych uczniów. Jak co roku wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zdecyduje o ich przyjęciu na studia.

Andrzej Fister-Stoga