Kursy z języka angielskiego i matematyki dla kandydatów do klasy I liceów z programem matury międzynarodowej IB

Na intensywnych kursach przygotowawczych do egzaminów wstępnych w 1 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi przy ulicy Raszyńskiej 22 w Warszawie oferujemy intensywną pracę pod okiem doświadczonych nauczycieli naszej szkoły.

Dla uczestników kursów to ćwiczenie najważniejszych umiejętności koniecznych do uzyskania dobrego wyniku na egzaminie wstępnym, powtórzenie najważniejszych treści materiału, a potem swobodniejszego funkcjonowania w liceach z programem IB.

Start zapisów: 9.12.2023

Start kursów: 15.01.2023

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 532 450 290
Ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły kursów:

Język angielski

★ Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku po 180 minut

○ Dni robocze 10:00-13.30
○ 40 godzin lekcyjnych zajęć
○ Opcja formuły online (TBC)

★ 10 zajęć: od 15 stycznia 2024 do 26 stycznia 2024.

★ Zakres kursu:

– Utrwalenie i poszerzenie zakresu znajomości struktur gramatycznych
– Poszerzenie zakresu słownictwa z różnych obszarów tematycznych
– Czytanie ze zrozumieniem
– Pisanie (formalność wypowiedzi, struktura, argumentacja, różnorodność środków językowych)

Intensywna praca z zadaniami typu egzaminacyjnego

★ Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym (do potwierdzenia, w zależności od zainteresowania uczestników).

★ W trybie zdalnym niezbędne dobre połączenie z Internetem oraz włączona kamera uczestnika podczas całych zajęć.

Matematyka

★ Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku po 90 minut

○ Dni robocze 17:30-19.00
○ 20 godzin lekcyjnych zajęć
○ Formuła online

★ 10 zajęć: od 15 stycznia 2024 do 26 stycznia 2024.

★ Zakres kursu:

– Utrwalenie wiedzy matematycznej zdobytej podczas ośmioletniej nauki w szkole podstawowej
– Poszerzenie tej wiedzy o istotne zagadnienia matematyczne nieuwzględnione w programie szkoły podstawowej
– Intensywna praca z zadaniami typu egzaminacyjnego

★ Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym

★ Niezbędne dobre połączenie z Internetem oraz włączona kamera uczestnika podczas całych zajęć.