Demokracja szkolna jest jednym z fundamentów naszej szkoły. Stanowi ona element wyjątkowy, wyróżniający naszą szkołę spośród innych liceów, bowiem nasi uczniowie, jak i nauczyciele czy rodzice, mogą uczestniczyć w zarządzaniu szkołą i wpływać na nią poprzez różne instytucje demokratyczne.

Rada Szkoły pełniąca funkcję rządu szkolnego, stanowi władzę wykonawczą. Przewodniczy jej premier szkoły. Rada zbiera się raz w miesiącu, podejmuje decyzje związane z życiem szkoły, a także wpływa na jej ustrój.

Rada Szkoły – przykładowe działania:

Organizacja i pomoc w organizacji wydarzeń szkolnych (TedX, MUNy, ekipa Świętego Mikołaja, pride month)

Zgłaszanie i działanie w ramach spraw bieżących (automaty szkolne, wydłużone przerwy, pomoc w procesie aplikacyjnym na studia, poprawa integracji w szkole, informowanie uczniów MYP przez starszych uczniów z DP o wyborze ścieżek)


Sejm Szkolny pełni funkcję władzy ustawodawczej, może zmieniać prawo szkolne poprzez uchwały. Najważniejszą uchwałą jest ustawa ustrojowa, która określa sposób działania wszystkich struktur demokratycznych.

Sejm Szkolny – przykładowe działania:

Nowelizacja oraz uchwalanie dokumentów szkolnych, np: nowelizacja Ustawy Ustrojowej; uchwalenie regulaminu Sejmu Szkolnego; uchwalenie ustawy o Absolwentach i ich roli w demokracji szkolnej.

Sąd Szkolny pełni funkcję sądowniczą, orzeka o zgodności praw uchwalanych przez sejm z konstytucją.

Rozstrzyga także spory pomiędzy członkami społeczności szkolnej. Składa się z trzech sędziów, każdy z nich reprezentuje jeden stan.

Sąd Szkolny – przykładowe działania:

Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami społeczności szkolnej, sprawdzanie działań Sejmu oraz Rady, a także nadzorowanie czy nie są łamane ustalone zasady i normy obowiązujące w szkole czy klasie.

Rzeczypospolita Szkolna składa się z trzech stanów: uczniowskiego, rodzicielskiego i nauczycielskiego.

Ważne daty:

18.10 – rozpoczęcie kampanii wyborczej

18.11 (godz. 14:30) – termin składania zebranych podpisów (popierających kandydatury) w sekretariatach MYP i DP

18.11 – ogłoszenie listy zatwierdzonych kandydatów

23.11 – głosowanie rodziców MYP1

24.11 – głosowanie rodziców MYP2 i DP1

25.11 – głosowanie rodziców DP2

25.11 – wiec wyborczy i głosowanie uczniów MYP & DP

27.11 – podanie wyników wyborów

2.12 – zaprzysiężenie nowych władz.

Zapraszamy do wzięcia udziału w działaniach demokracji szkolnej!

Tekst: Maja Prokopiuk – Marszałek Sejmu Szkolnego
Grafiki: Kuba Bartler