Z sekretariatami naszej szkoły można kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

  • sekretariat DP +48 532 450 290
  • sekretariar MYPic +48 532 450 941

Powyższe numery są aktywne w godzinach: 8:45 – 16:00 w dni robocze.