Kursy z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki dla ósmoklasistów, przygotowane są z myślą o kandydatach i kandydatkach do klasy I liceów z programem matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i oddziałów dwujęzycznych.

Na kursach przygotowawczych do egzaminów wstępnych w 1 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi – IB World School 1531 przy ulicy Raszyńskiej 22 w Warszawie oferujemy intensywną pracę pod okiem nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem pracy w programie IBDP.

Dla uczestników kursów to ćwiczenie umiejętności koniecznych do uzyskania dobrego wyniku na egzaminie wstępnym, a potem swobodnego funkcjonowania w liceach z programem IBMYP i IBDP lub w klasach z oddziałami dwujęzycznymi.

Z doświadczenia wiemy, że kursy są również świetnym przygotowaniem dla uzyskania dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty.

Start zapisów: 18.09.2023.

Start pierwszych grup kursów: 2.10.2023

Uczestnicy są przypisywani do grup według kolejności zapisów. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły telefonicznie pod numerem 532 450 290 w godzinach 8:30 – 15:30 lub podczas dni otwartych.