Kursy z języka angielskiego i matematyki dla kandydatów do klasy I liceów z programem matury międzynarodowej IB

INTENSYWNE ZAJĘCIA PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Na intensywnych kursach przygotowawczych do egzaminów wstępnych w 1 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi przy ulicy Raszyńskiej 22 w Warszawie oferujemy intensywną pracę pod okiem doświadczonych nauczycieli naszej szkoły.

Dla uczestników kursów to ćwiczenie najważniejszych umiejętności koniecznych do uzyskania dobrego wyniku na egzaminie wstępnym, powtórzenie najważniejszych treści materiału, a potem swobodniejszego funkcjonowania w liceach z programem IB.

Start kursów: 13.02.2023

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 532 450 290 lub podczas dni otwartych 4 lutego 2023.

Język angielski

 • Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku po 180 minut
  – dni robocze 10:00-13.30,
  – 40 godzin lekcyjnych zajęć.

 • 10 zajęć: od 13 lutego 2023 do 24 lutego 2023.

   

 • Zakres kursu:
  – utrwalenie i poszerzenie zakresu znajomości struktur gramatycznych,
  – poszerzenie zakresu słownictwa z różnych obszarów tematycznych,
  – czytanie ze zrozumieniem,
  – pisanie (formalność wypowiedzi, struktura, argumentacja, różnorodność środków językowych),
  intensywna praca z zadaniami typu egzaminacyjnego.

 • Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym
  (do potwierdzenia, w zależności od zainteresowania uczestników).

   

 • W trybie zdalnym niezbędne dobre połączenie z Internetem oraz włączona kamera uczestnika podczas całych zajęć.

Matematyka

 • Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku po 90 minut
  – dni robocze 17:30-19.00,
  – 20 godzin lekcyjnych zajęć.

 • 10 zajęć: od 13 lutego 2023 do 24 lutego 2023

   

 • Zakres kursu:
  – utrwalenie wiedzy matematycznej zdobytej podczas ośmioletniej nauki w szkole podstawowej,
  – poszerzenie tej wiedzy o istotne zagadnienia matematyczne nieuwzględnione w programie szkoły podstawowej,
  intensywna praca z zadaniami typu egzaminacyjnego.

 • Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

   

 • Niezbędne dobre połączenie z internetem oraz włączona kamera uczestnika podczas całych zajęć.