Uwaga! Wpisowe, w wysokości 2900 zł (dwa tysiące dziewięćset zł) należy wpłacić na konto szkoły 84 1240 1037 1111 0010 0727 8890 z dopiskiem: wpisowe MYP 22, imię  i nazwisko ucznia, do 13 maja 2022.  Brak wpłaty w terminie, rozumiemy jako rezygnację z miejsca w szkole. Uwaga! Nie przypominamy o terminie wpłaty wpisowego. Wolne miejsca w szkole będziemy proponować osobom z listy rezerwowej.

Lista przyjętych (PDF)

Lista rezerwowa kandydatów do naszej szkoły na rok szkolny  2022/2023:

Uwaga! Szkoła kontaktuje się z osobami z listy rezerwowej według kolejności podanej na liście rezerwowej.

Lista rezerwowa (PDF)