Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekrutacji do naszej szkoły!

Poniżej znajduje się lista osób przyjętych do szkoły oraz lista rezerwowa.

Uwaga! Wpisowe, w wysokości 3300 zł (trzy tysiące trzysta zł) należy wpłacić do 12 maja 2023 na konto szkoły 84 1240 1037 1111 0010 0727 8890 z dopiskiem: wpisowe MYP 23, imię  i nazwisko ucznia.

Brak wpłaty w terminie rozumiemy jako rezygnację z miejsca w szkole.

Uwaga! Nie przypominamy o terminie wpłaty wpisowego. Wolne miejsca w szkole będziemy proponować osobom z listy rezerwowej.

Lista przyjętych do naszej szkoły na rok szkolny  2023/2024:

nr kandydata
108
111
135
165
180
181
183
192
201
229
242
253
260
262
275
283
294
304
310
315
318
325
343
354
357
363
372
379
421
422
428
429
443
463
478
487
508
515
520
529
570
572
574
583
587
593
606
610
616
623
626
641
647
660
666
673
674
677
678
705
708
711
723
739
750
753
758
773
782
790
809
821
863
864
868
876
884
888
892
921
927
939
968
981
984
985
1078

 


Lista rezerwowa kandydatów do naszej szkoły na rok szkolny  2023/2024:

nr kandydata
420
989
832
640
330
532
958
966
897
600
935
245
158
276
524
860
688
772
639
128
465
306
857
418
489
347
322
386
141
477
277
614
279
219
144
807
562
535
230
414
196
258
879

Szkoła kontaktuje się z osobami z listy rezerwowej w miarę dostępności miejsc.