Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekrutacji do naszej szkoły!

Poniżej znajduje się lista osób przyjętych do szkoły oraz lista rezerwowa.

Uwaga! Wpisowe, w wysokości 3300 zł (trzy tysiące trzysta zł) należy wpłacić do 10 maja 2024 na konto szkoły 84 1240 1037 1111 0010 0727 8890 z dopiskiem: wpisowe MYP 24, imię  i nazwisko ucznia. Opłata ta jest bezzwrotna.

Brak wpłaty w terminie rozumiemy jako rezygnację z miejsca w szkole.

Uwaga! Nie przypominamy o terminie wpłaty wpisowego. Wolne miejsca w szkole będziemy proponować osobom z listy rezerwowej.

Lista przyjętych do naszej szkoły na rok szkolny  2024/2025:

nr kandydata
118
119
125
137
143
145
146
155
177
184
189
193
196
209
225
227
247
252
260
263
271
288
296
305
314
316
322
346
361
373
381
384
392
397
406
419
421
427
449
472
474
482
488
499
503
508
513
516
522
524
546
579
588
598
601
651
654
677
684
685
706
710
717
724
732
739
741
743
744
754
755
757
781
782
784
798
819
852
855
869
884
885
905
919
923
945
954
955
956
960
991

Lista rezerwowa kandydatów do naszej szkoły na rok szkolny 2024/2025:

nr kandydata
557
420
183
737
992
904
688
443
996
977
611
446
888
668
881
850
455
151
219
957
326
703
895
643
310
575
609
150
642
758
845
865
461
380
195
191
689
776
695
107
679
920
519
132
769
376
401
573
738