W dniach 7-10 listopada br. uczniowie IB Raszyńska wzięli udział w symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych „WawMUN 2019”, największej polskiej odsłonie tego typu konferencji. Łącznie w imprezie uczestniczyło ponad 300 delegatów z całego świata. Wydarzenie miało miejsce w dwóch warszawskich lokalizacjach: centrum konferencyjnym GoldenFloor oraz Szawa.

Nasza szkoła była reprezentowana przez dziewięciu uczniów z roczników preIB, IB1 i IB2. Uczestniczyli oni w obradach takich komitetów jak: Economic and Social Council, Human Rights Council czy UN Women.

Konferencja obejmowała dyskusje w 14 komitetach, połączonych wspólnym tematem wyzwań otaczającego nas świata płynących ze wzrostem liczby uchodźców na całym świecie.
Podczas żywiołowych debat nasi reprezentanci mieli zarówno możliwość poruszyć najważniejsze i najbardziej aktualne ekonomiczne, społeczne i polityczne tematy jak i doskonalić swoje umiejętności argumentacji, debatowania oraz kooperacji.

Świetnie poradzili sobie uczniowie preIB, którzy stawili się w 5-osobowej delegacji i dla których była to pierwsza konferencja tego typu. Aktywnie partycypowali oni w obradach ECOSOC (Pola Kempińska oraz Pola Gajkowska), HRC (Aleksandra Iwanowska), UNHCR (Milena Twardowska) i Peace of Westphalia (Jan Nowak), walnie przyczyniając się do stworzenia finalnych rezolucji swoich komitetów.

Dwóch uczniów IB2 – Maksymilian Łudziński oraz Makary Mulczyński, objęło pozycję „chairów”, a więc przewodniczących komisji Ekonomiczno-Społecznej, która zajmowała się tematem rozwiązania ekonomicznych trudności spowodowanych niekontrolowaną migracją z krajów Bliskiego Wschodu.

Makary Mulczyński, IB2