W piątek uczniowie rocznika DP1 spotkali się z przedstawicielami organizacji, które oferują uczestnictwo w wolontariacie. Działalność na rzecz potrzebujących to obowiązkowy element programu Creativity, Activity, Service, który jest częścią DP Core. Jako pierwsza swoją ofertę przedstawiła Fundacja Akacja, która opiekuje się dziećmi z porażeniem mózgowym. Z tą organizacją nasza szkoła współpracuje już kilkanaście lat. Na prezentacji gościliśmy także koordynatora wolontariatu z Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz koordynatorkę projektów ze stowarzyszenia LEVEL UP, które prowadzi wiele projektów związanych z edukacją i wsparciem młodzieży.

BM