28 maja 2020 roku, uczniowie Pre-IB, IB1 oraz nauczyciele mieli okazje uczestniczyć w wirtualnym spotkaniu z Panią Katarzyną Rowińską, która od 18 lat jest specjalistką Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gdzie zajmuje się legislacją.

Tematami spotkania były swoboda poruszania się w Unii Europejskiej, przywracanie ruchu granicznego oraz studia m.in. w Anglii po BREXICIE.

Spotkanie rozpoczęło się omówieniem przez Panią Katarzynę, przepływu osób w Unii Europejskiej w kontekście dalszych studiów. Uczniowie dowiedzieli się o dokumentach potrzebnych do pobytu w krajach członkowskich UE. Nasi absolwenci, jako obywatele UE, będą cieszyć się takimi samymi prawami co uczniowie danego kraju UE, w którym będą studiować (m.in. brak wyższego czesnego). Katarzyna Rowińska podkreśliła jednak, że kraje mogą ograniczyć stypendia lub pożyczki dla studiów.

Kolejnym głównym tematem było przywracanie ruchu granicznego. Pani Katarzyna Rowińska poinformowała uczestników, że granice europejskie będą zamknięte do przynajmniej 15 czerwca 2020 roku. Komisja Europejska zastanawia się czy przedłużyć zamknięcie granic oraz w jaki sposób to wykonać.

– Najprawdopodobniej najpierw będą otwierane granice wewnętrzne a potem zewnętrzne – powiedziała pani Rowińska. – Na razie nie wiadomo ile będzie trwać okres zamkniętych granic. Aktualnie, jedynie niektórzy np. pracownicy transgraniczni, nie muszą się poddać kwarantannie po przekroczeniu granicy – dodała Katarzyna Rowińska.

Następny temat dotyczył studiów w Anglii po BREXICIE.

– Polska musi być przygotowana na przepisy w przypadku gdy BREXIT odbędzie się bez umowy lub z umową – wyjaśniła Pani Rowińska.

Wielka Brytania do pewnego stopnia jest traktowana jako członek UE do 2021 r., jednak nie ma prawa udziału w głosowaniu. Do tego czasu, studenci z Polski i UE będą traktowani w Anglii według starych przepisów. Po 1 stycznia 2021 r., obywatele UE będą uważani za obywateli krajów trzecich. Niemniej jednak, aplikując o wizę do Wielkiej Brytanii, potrzebne są m.in. potwierdzenie przyjęcia do kursu uniwersyteckiego, znajomość języka angielskiego oraz środki finansowe.

Obecna sytuacja na świecie jest niezwykle trudna i niemożliwa do przewidzenia, jednak spotkanie z Panią Katarzyną Rowińską dostarczyło istotnych i konkretnych faktów, które wyjaśniają wiele rzeczy.

Khushi Sinha, IB1