W dniu 10 października w naszej szkole odbyła się symulacja wyborów parlamentarnych dla uczniów, które były ukoronowaniem realizowanego podczas lekcji Civicsu projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują”.

Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomość uczniów na temat demokracji, jaka jest rola parlamentu i jak świadomie brać udział w wyborach.

Finałem było głosowanie, w którego organizację zaangażowała się duża grupa uczniów tworzących aż trzy Komisje Wyborcze w trzech siedzibach szkoły.

Uprawnionych do głosowania było 321 uczniów i uczennic, z czego ok. 40 osób było poza szkołą na wycieczce co niestety negatywnie wpłynęło na frekwencję wyborczą.

Jak stwierdziła Komisja Wyborcza w głosowaniu wzięło udział 195 osób, a frekwencja wyniosła 60, 7 %. Oddano 12 głosów nieważnych.

AM