W tym roku z inicjatywy klasy MYPic 1 Eternity nasza szkoła wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

Dla potrzebującej rodziny zebraliśmy 7 kartonów żywności, chemii gospodarczej, a także prezenty specjalne oraz sporą część funduszy na zakup wózka inwalidzkiego.

Bardzo dziękujemy za otwartość serc, hojność i poświęcony czas wszystkim, którzy zaangażowali się w to wydarzenie: rodzicom, nauczycielom i uczniom. To dzięki Wam udało się zorganizować rzeczy dla wybranej rodziny.

LK