Ze względu na pandemię COVID-19 i wiosenny lockdown szkoła nie miała możliwości zrealizowania corocznej, majowej wycieczki biologicznej IB1 do Wikna w ramach pracy terenowej.

Trzeba było się dostosować do obecnej, niesprzyjającej sytuacji i warsztaty terenowe zostały zorganizowane lokalnie w dniach 7-11 września w dwóch miejscach – w Parku Kultury Powsin oraz na Polach Mokotowskich w Warszawie.

Towarzyszące warsztatom wykłady, które miały charakter teoretyczny zostały przeprowadzone online. W ten sposób udało się doszlifować zarówno umiejętności poruszania się w terenie, jak i wiedzę akademicką, łącząc te dwie płaszczyzny ze sobą.

Tematem przewodnim warsztatów biologicznych była ,,ekologia” składająca się z różnych elementów, np. badania zmian klimatycznych, przepływu energii, obiegu węgla w przyrodzie oraz taksonomii.

Głównym celem zajęć terenowych było przeprowadzenie w małych grupach zajęć praktycznych oraz przygotowanie stosownego raportu, analizując zebrane dane pod kątem statystycznym. Mimo okoliczności związanych z pandemią, warsztaty odbyły się w miłej i zespołowej atmosferze pracy.

Emily Cross, IB2