We wtorek 28 listopada dwie grupy MYP Life science pojechały na warsztaty BioCen na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem “Łowcy mikrobów”. Na początku zajęć, studentki biofizyki i biotechnologii z UW zrobiły uczniom wstęp o bakteriach – wprowadzając w temat. Później przeszliśmy do eksperymentu, który na celu miał wyizolowanie plazmidowego DNA bakterii na żelu agarozowym.

Pod sam koniec zajęć każdy uczeń dostał szalkę Petriego z agarem i miał możliwość pobrania własnego, dowolnego wymazu, by później oglądać wzrost kolonii bakterii z pobranej rzeczy. Warsztaty przepełnione były nową, lecz związana z omawianym na lekcjach tematem wiedzą, jednocześnie pozwalały uczniom korzystać z profesjonalnych narzędzi i tworzyć własne eksperymenty.

OB