Uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność brać udział w warsztatach prowadzonych przez dr Annę Ciesielską odbywających się w Instytucie Biologii Doświadczalnej w Pracowni Biologii Molekularnej Błony Komórkowej.

Podczas warsztatów uczniowie zostali wprowadzeni w temat przeciwciał, ich budowy oraz funkcji oraz antygenów. Mieli oni również możliwość brania udziału w przeprowadzeniu testu immunoenzymatycznego ELISA, który służy do wykrywania białek za pomocą przeciwciał.

Ponadto uczniowie mogli również brać udział w immunoblottingu. Test ten polega na wykrywaniu antygenów za pomocą przeciwciał, które mogą być znakowane fluoroscencyjnie. Aby wykonać ten test należy przenieść białka z podłoża, na którym wykonano elektroforezę (rozdzielenie białek według ich masy), na specjalną błonę. Następnie za pomocą skanera fluorescencji obrazującego błonę wraz z fluoroscencyjnymi przeciwciałami, można zidentyfikować antygeny poprzez ich masę.

Uczniowie mogli również obserwować różne struktury komórki przez mikroskop konfokalny oraz zobaczyć komputerowy trójwymiarowy przekrój komórki.