W piątek o godzinie 12:30 w IB na Raszyńskiej odbył się pierwszy wiec wyborczy online! Na platformie ZOOM kandydaci do władz szkolnych; Rady Szkoły, Sądu Szkolnego oraz Sejmu Szkolnego mieli okazje zaprezentować swoją kandydaturę i przekonać wyborców do zagłosowania właśnie na nich!

Zaczęliśmy od kandydatów do Sejmu Szkolnego, najbardziej licznego organu demokracji szkolnej. Kandydaci kolejno wyrażali poparcie dla dłuższych, dziesięciominutowych przerw w trakcie lekcji, a także opowiadali się za ochroną oczu uczniów i nauczycieli w postaci obowiązkowych „ćwiczeń wzroku podczas zajęć. Ponad to pojawił się pomysł anonimowych zgłoszeń spraw do sądu szkolnego, a także obietnice polepszenia kontaktu pomiędzy stanami szkolnymi (nauczycielskim i uczniowskim). Inny kandydat zapewnił, iż zajmie się nieuregulowaną sytuacją prawną naszych organów władz szkolnych i usprawni przepływ informacji, tak aby wszyscy uczniowie mogli dowiadywać się co robi Rada Szkoły i inne organy.

W trakcie prezentowania kandydatur do Rady Szkoły wyborcy również usłyszeli postulaty wydłużenia przerw, a także postulaty wprowadzenia przerw lunchowych na świeżym powietrzu czy utworzenia zbiorowej online listy wszystkich sprawdzianów, zadań i kartkówek. Opierając się na postulatach, możemy oczekiwać większej ilości spotkań z osobami z uniwersytetów za granicą czy nawet większego wsparcia w aplikacji na studia. Pomimo, że taki system istnieje od lat na Raszyńskiej, świeże spojrzenie na sprawę może go tylko ulepszyć!

Pomimo tego, że w tym roku kandydaci reprezentowali głównie rocznik IB1, klasa maturalna niemniej zaangażowała się w dyskusję! Starsi koledzy zadawali niełatwe pytania o dokładny sposób przeprowadzenia obiecanych reform, czy dokładniejsze uargumentowanie „dlaczego akurat ten pomysł jest właściwy?”. Nie brakowało też otwartych wyrazów uznania dla kandydatów ze strony nauczycieli i innych uczniów.

To niesamowicie ważne, że nawet w dobie online-learning nie odchodzimy od wartości demokracji szkolnej i organizujemy wydarzenia dla całej szkoły! – mówi uczennica IB2.

Kolejny wiec wyborczy tym razem dla rodziców odbył się w poniedziałek. Po wiecach uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli oddać głos za pośrednictwem platformy do głosowania online. Wyniki wyborów wkrótce.

Karolina Moczyńska, IB2