W tym tygodniu odbyły się wybory do instutucji demokracji szkolnej: Sejmu Szkolnego, Rady Szkoły i Sądu Szkolnego. Wszystkie trzy stany szkolne: uczniowie, nauczyciele i rodzice, głosowali na swoich kandydatów.

Jak zawsze największe emocje wzbudziły wybory przedstawicieli stanu uczniowskiego. Aby ułatwić wybór, zorganizowaliśmy wiece wyborcze dla uczniów z oddziałów MYP oraz dla uczniów z oddziałów DP. Każdy z kandydatów miał czas na przedstawienie swoich postulatów, a także odpowiadał na pytania z sali.

Dodatkowo w czasie wiecu MYP odbyła się przygotowana przez uczniów regularna debata wyborcza, wzorowana na debatach poprzedzających wybory parlamentarne. Z kolei przed wiecem w DP swoje sprawozdanie z osiągnięć przedstawiła ustępująca Rada Szkoły, pod przewodnictwem premier Weroniki Aksiuszyc.

Nowa Rada Szkoły, Sejm i Sąd rozpoczną swoje działanie po zaprzysiężeniu, które tradycyjnie odbywa się podczas wigilii szkolnej przed świętami Bożego Narodzenia.

BM